Streamsoft

 

Znamy się na produkcji "Streamsoft Prestiż"

Streamsoft Prestiż to oprogramowanie dla firmy produkcyjnej, handlowej i usługowej. Firmy średnie i duże wybierają ten program do zarządzania wszystkimi zasobami. Streamsoft Prestiż należy do systemów ERP, których zasadniczym zadaniem jest ujednolicenie rozwiązań informatycznych w firmie i uporządkowanie procesów biznesowych. Ujednolicenie rozwiązań zapewnia przede wszystkich spójność wprowadzanych danych i pełną kontrolę przebiegu procesów realizowanych w firmie. System Streamsoft Prestiż wyróżnia moduł Zarządzanie produkcją, który wspomaga planowanie, wykonanie, kontrolę i analizę procesu produkcyjnego na wszystkich jego etapach. To dzięki jego możliwościom oraz wiedzy i doświadczeniu zdobytemu we współpracy z branżą produkcyjną, firmy badawczo-analityczne obserwujące rynek IT dostrzegły nasz potencjał w zakresie rozwiązań dla produkcji, a firmy produkcyjne przyznały nam tytuł: Najlepszy dostawca IT dla przemysłu. Streamsoft Prestiż to gotowy program dla firmy szukającej takiego rozwiązania informatycznego, które zapewni oszczędność czasu i kosztów już na poziomie wdrożenia i pozwoli uzyskać szybciej planowane efekty. Specyficzne potrzeby użytkownika realizowane są za pomocą wtyczek i dedykowanych aplikacji zintegrowanych z systemem. Współpraca z urządzeniami i innymi systemami

Współpraca z urządzeniami i innymi systemami

Streamsoft Prestiż współpracuje z różnymi urządzeniami zewnętrznymi, które wspólnie z systemem informatycznym ERP CRM – automatyzują wprowadzanie danych, eliminują pomyłki ludzkie i kontrolują ten proces. Urządzenia współpracujące z systemem:
 • panele dotykowe
 • kolektory danych
 • tablety
 • drukarki i kasy fiskalne
 • czytniki kodów kreskowych
 • skanery kodów
 • drukarki kodów kreskowych
 • wagi elektroniczne
 • urządzenia przenośne

Korzyści dla użytkownika

Korzyści jakie firma produkcyjna, handlowa czy usługowa może uzyskać w wyniku wdrożenia systemu ERP Streamsot Prestiż, zostały opracowane na przykładzie wdrożeń. System wspomaga procesy zarządzania na różnych poziomach – strategicznym, taktycznym i operacyjnym i na każdym z nich generuje widoczne korzyści.

Korzyści na poziomie strategicznym zarządzania firmą

 • szybki czas zwrotu z inwestycji w oprogramowanie (ROI)
 • możliwość integracji systemu Streamsoft Prestiż z innym oprogramowaniem posiadanym przez firmę oraz z maszynami
 • skrócenie czasu wdrożenia i kosztów dzięki wielu gotowym funkcjom dostępnym w programie „od ręki”
 • prawidłowy przebieg procesów w programie – zgodnie z modelem biznesowym firmy
 • wsparcie obliczania kluczowych wskaźników wydajności (KPI (ang. Key Performance Indicators)) do oceny realizacji celów firmy
 • dostęp na bieżąco do spójnych informacji, mających wpływ na podejmowanie decyzji wyznaczających rozwój firmy
 • korzystna cena zakupu systemu Streamsoft Prestiż i późniejszej eksploatacji w stosunku do bogatego zakresu funkcjonalnego
 • łatwość zarządzania systemem zintegrowanym, na jednej bazie danych
 • eliminacja opóźnień w dostępie do informacji (rozpoczynająca się już na poziomie operacyjnym)
 • ujednolicenie rozwiązań IT
 • mechanizmy umożliwiające rozbudowę rozwiązania pod kątem zmieniających się potrzeb informatycznych i biznesowych firmy
 • wielopoziomowa wiedza o kondycji firmy, dzięki analizom danych z różnych obszarów

Korzyści na pozostałych poziomach zarządzania

Korzyści jakie firma produkcyjna, handlowa czy usługowa może uzyskać w wyniku wdrożenia systemu ERP Streamsot Prestiż, zostały opracowane na przykładzie wdrożeń. System wspomaga procesy zarządzania na różnych poziomach – strategicznym, taktycznym i operacyjnym i na każdym z nich generuje widoczne korzyści.
 • utrzymywanie w bazie danych dokumentów generowanych w procesach zapytań, zamówień, sprzedaży oraz zakupów
 • archiwizacja dokumentacji w formie elektronicznej, od momentu rozpoczęcia pracy z systemem dostępu do bazy danych w czasie rzeczywistym – zarówno dla użytkowników sieci lokalnej jak i będących poza nią
 • umożliwienie pełnej analizy dokumentów w celu poprawy działania firmy
 • analizy kosztów działalności z uwzględnieniem podziału na działy
 • usprawnienie wymiany informacji i poziomu komunikacji na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa
 • zmniejszenie pracochłonności związanej z wprowadzaniem i przetwarzaniem danych
 • adaptacja do indywidualnych potrzeb klienta dzięki możliwości parametryzacji i konfiguracji systemu
 • łatwość i dostępność bieżących aktualizacji oprogramowania
 • monitoring i możliwość zdalnej interwencji serwisu firmy Streamsoft w sytuacjach awaryjnych, co pozwala na znaczne skrócenie czasu reakcji
 • stabilność pracy systemu Streamsoft Prestiż
 • ograniczenie liczby dokumentacji papierowej
 • oszczędność nakładów i optymalizacja kosztów działania
parallax background

Umów się na konsultacje

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze informatycznej firm. Umów się na konsultację z Naszym specjalistą, a my dobierzemy idealne rozwiązanie.

62 767 36 36