Windykator

Program Windykator dla Subiekta GT, Subiekta NEXOProgram Windykator dla Subiekta GT i Subiekta Nexo

jest programem który ma za zadanie pomóc w windykacji należności we firmie.
Komunikacja z klientem może być realizowana poprzez:
• Jednorazowe lub okresowe wysyłanie maili
• Jednorazowe lub okresowe wysyłanie SMS`ów.

W programie samodzielnie możemy zdefiniować treści wysyłanych powiadomień, powiadomienia te mogą dodatkowo mieć różną treść np. w zależności od liczby dni przeterminowania należności i cechy kontrahenta.

 

Oto przykładowy mail z przypomnieniem o niezapłaconych fakturach wygenerowany przy pomocy wbudowanego edytora:

Dzień dobry przypominamy o zaległych płatnościach

Lp Numer dokumentu Data wystawienia Termin płatności Dni spóźnienia Kwota pozostała do zapłaty Wartość początkowa należności
1 FS 2/MAG/03/2018 2018-03-04 2018-03-11 89 3198,00 3198,00
2 FS 11/MAG/04/2018 2018-04-09 2018-04-16 53 2000,00 12147,48
3 FS 33/MAG/05/2018 2018-05-16 2018-05-23 16 6457,50 6457,50
Suma: 11655,50 21802,98

Zaległości na dzień: 2018-06-08

Program Windykator dla Subiekta GT, Subiekta NEXOWysyłanie SMS-ów może odbywać się poprzez bramkę komercyjną (smsapi.pl), lub poprzez własną centralę telefoniczną z wbudowaną kartą GSM.

Wszystkie te parametry, można zmieniać w dowolnej chwili w czasie pracy z programem.

Największą zaletą, pracy windykatora jest jego w pełni samodzielna i automatyczna praca , kiedy zostanie już odpowiednio skonfigurowany. Program działa jako tzw. usługa systemowa, i może być uruchamiany na dowolnej wersji systemu Windows, począwszy od Windows 7

Zapraszamy do wypróbowania wersji testowej

Wszelkie pytania i sugestie można kierować do nas:

62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 69-71,
tel. 62 767 36 36
e-mail: biuro@kalkomp.net lub kliknij tutaj
Program Windykator dla Subiekta GT, Subiekta NEXO

Cena programu: 450 zł netto.