Należności i zobowiązania

Generator należności i zobowiązań

Aplikacja generuje listy nierozliczonych rozrachunków i rozsyła je na odpowiednie adresy e-mail jako raporty.

Raporty otrzymują osoby które są np. dedykowanym opiekunem klienta lub związane są z odpowiednim działem firmy.
Narzędzie to umożliwia łatwe i sprawne przekazywanie informacji dla osób mają dostęp do programów Insert oraz dla osób które tego dostępu nie mają.

Raporty mogą być rozsyłane o dowolnej godzinie do zdefiniowanych użytkowników.

Aplikacja współpracuje z:
• Subiektem GT, Rewizorem GT
• Subiekt nexo, Rewizorem nexo

Przykładowy raport zawiera:
• Data faktury
• Kwota do rozliczenia
• Nazwa Kontrahenta
• Liczba dni spóźnienia
• Telefon kontaktowy

Generator należności i zobowiązań wygląd gotowego listu e-mail

Generator należności i zobowiązań konfiguracja serwera pocztowego

Generator należności i zobowiązań konfiguracja serwera baz danych wprowadzenie użytkownika i hasła

Więcej informacji pod nr tel: 62 767 36 36 lub kliknij tutaj