System wjazdowy

Opis potrzeb klienta

Ułatwienie obsługi placu handlowego pod względem:
Pobierania opłat za wjazd, uzależnienie wysokości tych opłat w zależności od typu wjazdu
Ewidencjonowania pojazdów znajdujących się aktualnie „na placu”
Ewidencjonowanie wjazdów nietypowych: pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów ryczałtowych, czy pojazdów dysponujących stałym abonamentem.

Zrealizowane rozwiązanie

Na podstawie potrzeb klienta nasza firma zaprojektowała i zrealizowała projekt w pełni obsługujący daną jednostkę handlową.
Na potrzeby klienta zostały zrealizowane następujące moduły, oparte i zintegrowane z systemem klasy ERP firmy Insert s.a.
z Wrocławia jakim jest system Navireo.

Moduł wjazdowy

W module tym, którego interfejs został maksymalnie uproszczony w celu przyspieszenia obsługi, ewidencjonowane są wjazdy poszczególnych pojazdów.
Na podstawie typu pojazdu oraz celu jego wjazdu pobierana jest opłata lub realizowane jest zwolnienie z tej opłaty, a następnie drukowany jest bilet wjazdowy, będący jednocześnie dokumentem sprzedaży. Bilet zaopatrzony jest w odpowiedni kod kreskowy który służy zarówno do wyjazdu, jak i do ewentualnej kontroli na placu targowym. Po wystawieniu biletu/przepustki system automatycznie steruje bramkami wjazdowymi umożliwiając przejazd pojazdu.
Podczas wjazdu pojazdu, na podstawie jego numeru rejestracyjnego identyfikowane są również jego ostatnie wjazdy, dzięki czemu obsługa ma możliwość sprawdzenia z jakiego typu wjazdów najczęściej korzysta dany pojazd.
Same wjazdy odbywają się również na podstawie magnetycznych kart zbliżeniowych, których obsługa jest również zawarta w systemie.
System umożliwia również automatyczne naliczanie dodatkowych opłat za przedłużenie ponad limit czasu pobytu na placu targowym, oczywiście realizuje takie drobne sprawy jak wydruk duplikatu/przepustki biletu wjazdowego

Moduł kontroli i raportów

Moduł kontroli to zestaw wielu raportów dający nam m.in. obraz ilości aut aktualnie pozostających na placu, daty i godziny wjazdów, wyjazdów, a także m.in. porównanie danych pobranych na stanowisku wjazdowym w stosunku do danych kontrolnych uzyskanych bezpośrednio na placu i wysłanych za pomocą urządzenia mobilnego.

Moduł komunikacji

Zawiera obsługę przepływu informacji, pomiędzy osobami zarządzającymi, a obsługą realizującą zadania w miejscu poboru opłat. Za pomocą moduł możemy wysłać wiadomości/komunikaty do osób pracujących przy pobieraniu opłat, możemy tym komunikatom nadawać ważność, oraz sprawdzać kto z obsługujących zapoznał się już z danym komunikatem.

Jak napisano powyżej system jest całkowicie zintegrowany z systemem handlowym i finansowo-księgowym Navireo, co oznacza, że użytkownik systemu nie musi na żadnym etapie obsługi wykonywać przenoszenia czy import-exportu danych. W zasadzie na życzenie każdy wjazd może zostać zaewidencjonowanych w dziale księgowym zaraz po jego zrealizowaniu.

Jeżeli chcesz więcej rozwiązań, zadzwoń lub odwiedź nas. Nasi specjaliści odpowiedzą Ci na każde pytanie i dobiorą dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie.

62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 69-71,
tel. 62 767 36 36
e-mail: biuro@kalkomp.net lub kliknij tutaj
System wjazdowy